КМГФПББ
Агентство арбітражних керуючих
Агентство з питань податкового захисту

"Агентство з питань боргів та банкрутства" є спеціалізованою юридичною фірмою, яка працює на ринку юридичних послуг з 2001 року у справах правового захисту кредиторів та боржників.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Завданнями цивільного судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством.

"Агентство з питань боргів та банкрутства" здійснює представництво Клієнтів у судових справах (у всіх справах, що підлягають вирішенню в порядку цивільного, господарського, адміністративного судочинства, що підвідомчі судам загальної юрисдикції і спеціалізованим судам та віднесені законом до їх компетенції).

Однією з важливих гарантій захисту прав громадян та юридичних осіб, передбачених як цивільним процесуальним так і господарським процесуальним законодавством є вжиття запобіжних заходів до подання позову та заходів щодо забезпечення позову.

Вжиття запобіжних заходів до подання позову та забезпечення позову це інститут, який передбачає прийняття судом як до пред'явлення позову, так і на будь якій стадії цивільного процесу (господарського процесу) заходів, котрі гарантують можливість реалізації позовних вимог в разі задоволення позову. Правильне використання цього інституту забезпечує належне виконання судових рішень в порядку виконавчого провадження. Значення вжиття запобіжних заходів до подання позову та заходів щодо забезпечення позову полягає в тому, що ними захищаються законні інтереси позивача (кредитора), коли відповідач (боржник) можливо, буде діяти недобросовісно, або в тому випадку коли неприйняття цих заходів може потягнути неможливість виконання судового рішення.

"Агентство з питань боргів та банкрутства" особливу увагу приділяє питанням забезпечення виконання майбутнього рішення, недопущення отримання своїми Клієнтами "мертвонароджених" рішень, тих, які в подальшому виконати не виявляється можливим.

"Агентство з питань боргів та банкрутства" починає свою роботу "від гіпотетичного рішення", аналізує характер вимог Клієнта, прогнозує майбутній порядок та спосіб виконання рішення та формулює позовні вимоги таким чином, щоб вимоги Клієнта були задоволені якнайшвидше та якнайповніше.

ABC.NET.UA-Design Studio