КМГФПББ
Агентство арбітражних керуючих
Агентство з питань податкового захисту

"Агентство з питань боргів та банкрутства" є спеціалізованою юридичною фірмою, яка працює на ринку юридичних послуг з 2001 року у справах правового захисту кредиторів та боржників.

Практично всі справи Клієнтів "Агентства з питань боргів та банкрутства", "Агентства з питань податкового захисту", "Агентства арбітражних керуючих" є особливими та такими, що безумовно потребують індивідуального підходу до їх вирішення, але в той же час всі ці справи можуть бути охарактеризовані єдиним універсальним виміром - грошовим (майновим).

Питання гонорарної політики є найделікатнішим та йдучи на зустріч побажанням наших Клієнтів Агентствами прийнято в своїй практиці чотири форми оплати за надання правових (юридичних) послуг Клієнтам, а саме:

  • винагорода фіксована, винагорода фіксована поетапна, винагорода за результат, винагорода погодинна.

    Винагорода є формою отримання Агентствами оплати за надання правових (юридичних) послуг Клієнтам та вона сплачується в офіційному порядку, передбаченому чинним законодавством України.

    Як правило винагорода не включає кошти, що мають сплачуватись Клієнтом на покриття фактичних витрат, пов'язаних з наданням йому правових (юридичних) послуг.

При визначенні обґрунтованого розміру винагороди за надання правових (юридичних) послуг до уваги може бути взято:
  • обсяг часу і роботи, що потрібні для належного надання правових (юридичних) послуг; ступінь складності та новизни правових питань, що стосуються надання правових (юридичних) послуг; вірогідність того, що надання правових (юридичних) послуг перешкоджатиме наданню Агентствами інших правових (юридичних) послуг або суттєво ускладнить їх виконання в звичайному часовому режимі; необхідність виїзду у відрядження; роль Агентств в досягненні гіпотетичного результату, якого бажає Клієнт; досягнення при наданні правових (юридичних) послуг позитивного результату, якого бажає Клієнт; особливі або додаткові вимоги Клієнта стосовно строків надання правових (юридичних) послуг; характер і тривалість професійних відносин Агентств з Клієнтом; необхідність залучення додаткових фахівців для вирішення окремих питань при наданні правових (юридичних) послуг; репутація Агентств та\чи\або його партнерів; тощо.
Винагорода за результат є загальною винагородою за виконані Агентствами дії по наданню правових (юридичних) послуг та незалежно від обраного тарифу та форми оплати правових (юридичних) послуг застосовується при наданні Агентствами правових (юридичних) послуг Клієнтам.

Це оплата за виконані Агентствами дії, яка обчислюється та визначається як відсоток до отриманої (збереженої) Клієнту грошової суми (вартості майна).

Винагорода фіксована - це форма оплати за надання правових (юридичних) послуг Клієнту, яка визначається за домовленістю з Клієнтом, так названий бюджет по справі та оплачується ним одноразово. Це дозволяє Клієнтам повністю спланувати витрати на оплату правових (юридичних) послуг.

Винагорода фіксована поетапна - це форма оплати за надання правових (юридичних) послуг Клієнту, яка визначається за домовленістю з Клієнтом та оплачується ним щотижнево, щомісячно, щоквартально, поетапно тощо. Це дозволяє Клієнтам сплановувати витрати на оплату правових (юридичних) послуг.

Винагорода погодинна - це форма оплати за надання правових (юридичних) послуг Клієнту, яка визначається як облік витраченого часу, який витрачено при наданні цих послуг Клієнту, який ведеться співробітниками Агентств і заснований на їх погодинних ставках, які залежать від посади, рівня кваліфікації і досвіду роботи та оплачуються Клієнтом відповідно до рахунків Агентств.

Винагорода погодинна дозволяє Клієнтам в повному обсязі контролювати вартість правових (юридичних) послуг та, відповідно, контролювати витрачений час при їх наданні.

У своїй діяльності Агентства завжди враховують, що надання правових (юридичних) послуг є не тільки джерелом заробітку, а й має важливе соціальне значення, є однією з головних гарантій належного рівня захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Агентства намагаються знаходити можливість надання пільг (суттєвих знижок), при визначенні обґрунтованого розміру винагороди за надання правових (юридичних) послуг деяким категоріям фізичних та юридичних осіб.

Здійснюючи свою діяльність, Агентства частину своєї винагороди за надання правових (юридичних) послуг, яка надходитиме від Клієнтів, використовуватиме на благодійні цілі.

ABC.NET.UA-Design Studio