КМГФПББ
Агентство арбітражних керуючих
Агентство з питань податкового захисту

ЕТИКА

"Агентство з питань боргів та банкрутства" є спеціалізованою юридичною фірмою, яка працює на ринку юридичних послуг з 2001 року у справах правового захисту кредиторів та боржників.

"Агентство з питань боргів та банкрутства", "Агентство з питань податкового захисту", "Агентство арбітражних керуючих" всі разом та кожне окремо здійснюють свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності по наданню правових (юридичних) послуг, захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб.

Робота Агентств будується на дотриманні діючого законодавства і ділової етики та знанні поточної правової (юридичної) практики. У своїй діяльності Агентства дотримуються чинного законодавства України, сприяють утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживають знання і майстерність для належного захисту і представництва прав та законних інтересів своїх Клієнтів.

Агентства у своїй діяльності виходять з переваги інтересів Клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами державних і правоохоронних органів, колег, партнерів, співробітників та інших осіб.

Агентства не допускають в своїй діяльності компромісів з метою догодити суду, іншим державним органам або третім особам, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами Клієнтів і перешкоджають належному наданню їм правових (юридичних) послуг. У випадку вчинення тиску на Агентства - Агентства не йдуть на компроміси, які суперечать охоронюваним законом інтересам Клієнтів дотримуючись принципу домінантності інтересів Клієнтів перед всіма іншими інтересами й міркуваннями. Агентства не залишають без уваги порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення будь-кого до своїх Клієнтів і самих Агентств та реагують на відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством.

Агентства вважають, що дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між Агентствами і Клієнтами, без яких є неможливим належне надання правових (юридичних) послуг. У випадку відмови від надання правових (юридичних) послуг Агентства зберігають конфіденційність інформації, довіреної їм Клієнтами у ході обговорення можливості надання правових (юридичних) послуг, або такої, що стала Агентствам відомою у зв'язку з цим.

Агентства відмовляються від надання правових (юридичних) послуг, якщо інтереси Клієнтів об'єктивно суперечать інтересам інших Клієнтів, з яким Агентства зв'язані угодою, або якщо є розумні підстави вважати, що передбачуваний розвиток інтересів нових і попередніх Клієнтів призведе до виникнення суперечності (конфлікту) інтересів.

Агентства розуміють те значення, яке надається Клієнтами строкам надання правових (юридичних) послуг. Втім ці строки у будь-якому випадку не можуть бути менше тих, що передбачені чинним законодавством України і які можуть виникнути у справах Клієнтів за незалежних від Агентств обставин. Але Агентствами робиться все можливе для скорочення цих строків до мінімуму. Саме цим Агентства намагаються показати зацікавленість у якнайшвидшому наданні правових (юридичних) послуг Клієнтам по справах, тобто реальному задоволенні їх законних вимог у більш скорочені строки.
Агентства виявляють активність при наданні правових (юридичних) послуг, є принциповими і наполегливими у використанні дозволених законом засобів отримання необхідної інформації.

Агентства намагаються оперативно надавати правові (юридичні) послуги Клієнтам, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред'являються законом до належного виконання обов'язків, дотриманні діючого законодавства і ділової етики та знанні поточної юридичної практики.

Агентства повідомляють Клієнтів про можливий результат надання правових (юридичних) послуг тільки на підставі закону та практики його застосування. При цьому Агентства не дають Клієнтам запевнення і гарантії стосовно реального результату при наданні правових (юридичних) послуг, що прямо або опосередковано може сприяти формуванню у них необґрунтованих надій, а також уявлення, що Агентства можуть вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх обов'язків, дотриманні діючого законодавства і ділової етики та знанні поточної юридичної практики.

Агентства відмовляються від надання правових (юридичних) послуг, якщо результат, якого бажають Клієнти, або засоби його досягнення, на яких Клієнти наполягають, є протиправними.

ПРАКТИКА

Практика "Агентства з питань боргів та банкрутства", "Агентства з питань податкового захисту", "Агентства арбітражних керуючих" включає надання правових (юридичних) послуг у справах їх відповідної спеціалізації, постійне відслідковування, взаємодію та координування всіх правових та фактичних дій і заходів, які вживатимуться органами і установами які можуть бути залучені, причетні та мають вплив або тим чи іншим чином пов'язані із наданням правових (юридичних) послуг Клієнтам.

Агентства надають правові (юридичні) послуги у будь-яких справах, що стосуються їх відповідних спеціалізацій та здійснюють представництво й захист прав та законних інтересів Клієнтів в усіх судових та правоохоронних органах не залежно від їх рівня, місцезнаходження та спеціалізації, а також в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах, в інших органах, підприємствах, установах та організаціях, у відносинах з третіми особами тощо.

ABC.NET.UA-Design Studio