КМГФПББ
Агентство арбітражних керуючих
Агентство з питань податкового захисту

"Агентство з питань боргів та банкрутства" є спеціалізованою юридичною фірмою, яка працює на ринку юридичних послуг з 2001 року у справах правового захисту кредиторів та боржників.

Метою будь-якої сучасної держави є забезпечення стабільного економічного зросту та стійкості економічної системи.

Для досягнення цієї мети кожна держава вистроює свою індивідуальну економічну стратегію. На забудову конкретної моделі економічної інфраструктури впливає ціла низка факторів - політичні, географічні, національні, культурні тощо. Одним з ключових елементів економічних систем є законодавство про неспроможність (банкрутство) хоча в принципі це свого роду сплав економічних і юридичних ідей.

"Агентство з питань боргів та банкрутства" на всіх стадіях судових процедур банкрутства постійно відслідковує, взаємодіє та координує всі правові та фактичні дії та заходи, які вживатимуться органами і установами, які можуть бути залучені, причетні та мають вплив або тим чи іншим чином пов'язані із неспроможністю та здійсненням судових процедур банкрутства.

"Агентство з питань боргів та банкрутства" взаємодіє з відповідними органами і установами та забезпечує в максимальній мірі здійснення допомоги щодо неспроможності та здійснення судових процедур банкрутства. А також усіма законними засобами сприяє повному і фактичному задоволенню вимог своїх Клієнтів і в межах чинного законодавства ефективно застосовує всі передбачені чинним законодавством України правові методи та засоби для належного захисту прав та законних інтересів своїх Клієнтів.

У справах неспроможності (банкрутства) "Агентство з питань боргів та банкрутства" надає фізичним і юридичним особам правові (юридичні) послуги та представляє їх інтереси на всіх стадіях судових процедур банкрутства (розпорядження майном боржника, санація (відновлення платоспроможності) боржника, ліквідація банкрута, мирова угода).

Починаючи від консультацій щодо можливості організації їх здійснення, доцільності проведення чи застосування і до повного або часткового задоволення вимог Клієнтів.

ABC.NET.UA-Design Studio