КМГФПББ
Агентство арбітражних керуючих
Агентство з питань податкового захисту

СТВОРЕННЯ

"Агентство з питань боргів та банкрутства" є спеціалізованою юридичною фірмою, яка працює на ринку юридичних послуг з 2001 року у справах правового захисту кредиторів та боржників.

Метою створення спеціалізованих юридичних фірм у галузі боргів та банкрутства, податкового захисту, антикризового та арбітражного керування стала нагальна потреба забезпечення ринку правових (юридичних) послуг вузько профільними фахівцями саме у згаданих галузях, так названими "спеціалізованими" правниками, юристами, адвокатами, юридичними фірмами та адвокатськими об'єднаннями.

Першим проектом як спеціалізована юридична фірма у 2001 році було створено "Агентство з питань боргів та банкрутства". Наступними - "Агентство з питань податкового захисту", "Агентство арбітражних керуючих".

На сьогодні питання створення нових напрямків у спеціалізаціях правників, юристів, адвокатів, юридичних фірм та адвокатських об'єднань залишається відкритим.

Наступними та найближчими проектами, які можуть задовольнити інтерес на ринку спеціалізованих правових (юридичних) послуг можуть бути профільні спеціалізовані правники, юристи, адвокати, юридичні фірми та адвокатські об'єднання у галузі кримінального судочинства, спорту, медицини, військового обов'язку.

Ми сподіваємось, що викладена інформація допоможе ближче познайомитись з спеціалізованою практикою у справах правового захисту кредиторів та боржників, платників податків, антикризового та арбітражного керування.

АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ БОРГІВ ТА БАНКРУТСТВА

"Агентство з питань боргів та банкрутства" є спеціалізованою юридичною фірмою, яка працює на ринку правових (юридичних) послуг з 2001 року у справах правового захисту кредиторів та боржників (акціонерів та інвесторів) і має головну й переважну спеціалізацію: виконавче провадження (виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); неспроможність (судові процедури банкрутства); припинення юридичних осіб (ліквідація); досудове врегулювання спорів (проведення переговорів, досудові листи, претензії, вжиття превентивних та запобіжних заходів до пред'явлення позову тощо); корпоративні конфлікти (корпоративні конфлікти засновників (учасників, акціонерів) господарських товариств); судові справи (у всіх справах, що підлягають вирішенню в порядку цивільного, господарського, адміністративного судочинства, що підвідомчі судам загальної юрисдикції і спеціалізованим судам та віднесені законом до їх компетенції).

"Агентство з питань боргів та банкрутства" визнано Почесним колективним членом громадської організації "Київська міська гільдія фахівців з питань боргів та банкрутства" (www.gildiya.kiev.ua), яка є членом Громадської Колегії при Міністрові юстиції України.

"Агентство з питань боргів та банкрутства" за рейтингом всеукраїнської газети для юристів "Юридична практика" входить до 50-ти провідних юридичних фірм України за фінансовою ефективністю.

"Агентство з питань боргів та банкрутства" відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відповідає умовам надання правової охорони та є зареєстрованим знаком для товарів і послуг у 42 класі.

Проектами "Агентства з питань боргів та банкрутства" є: "Агентство з питань податкового захисту" (спеціалізована юридична фірма, правовий захист платників податків, інтернет: www.podatki.net.ua); "Агентство арбітражних керуючих" (надання кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майном, керуючих санацією, ліквідаторів), інтернет: www.likvidator.com.ua); "Агентство "Сімейний янгол" (підбір кваліфікованого персоналу для Вашої родини, інтернет: www.yangol.kiev.ua).

Керуючим партнером "Агентства з питань боргів та банкрутства" є адвокат АВТОРГОВ Андрій Миколайович.

ABC.NET.UA-Design Studio